Mesafeli Satış Sözleşmesi

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve Gülnar Yayınları bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

 

 1. TARAFLAR

Aslıhan Küçük, Gülnar Yayınları (iş bu protokolde kısaca “GÜLNAR YAYINLARI” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 2. a) Gülnar Yayınları ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
 3. b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
 4. c) Bu sözleşme 18 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Web tasarım, Sosyal medya hizmetleri, Reklam ve mesafeli satış’nın satın alınması ve kullanılması sırasında Gülnar Yayınları ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

 

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait gulnaryayinlari.com web sitesinden elektronik ortamda veya 0532 495 98 55 nolu telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.gulnaryayinlari.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme, KULLANICININ Gülnar yayınları sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği Hizmet adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır. 1 yıl sonunda kullanıcı hizmetin aktivasyon ücreti ödemekle yükümlüdür ve ödeme sonucunda sözleşme yenilenmiş sayılır.

 

 1. ÜCRET VE ÖDEMELER

Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu taahhüt edilen süre içerisinde web sitesi aktif edilir Ücret yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi Gülnar yayınları sunucuları üzerinde 1 (bir) yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir. Bir sonraki yıllık ücretini son ödeme tarihinden itibaren 1 ay içinde yapmayan KULLANICININ tüm verileri silinecektir.

 

 1. HİZMET
 2. a) Gülnar yayınları tarafından kullanıcıya sunulan hizmet alanında belirtilen domain dns tanımlaması yapılmışsa. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz. Değişikliklerde ek ücret talep edilir.
 3. b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, Gulnaryayinlari sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
 4. c) Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) den tarafından karşı taraf yükümlüdür.

ç) Gülnar Yayınları, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde sms, whatsapp ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek veririr.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi’ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.

 

KULLANICININ Web Sitesi’ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde Gülnar Yayınları sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.

 

Tasarımcıya ait olan webiste barınan tasarımcıya ait icon, logo, isim kaldırılmaz ve kaldırılması durumunda feshedilmiş sayılır.

 

7.CEZA

Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Ankara mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

 

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.

 

 1. SÖZLEŞME TARİHİ

 

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme, ALICI tarafından …… tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın e-posta adresine mail gönderilecektir.

 

 1. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu …… adresinde …… adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.

 

 1. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 1. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

 

 1. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

 1. SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.gulnaryayinlari.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

 1. MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

 1. VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

 1. PEŞİNAT TUTARI

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

 1. ÖDEME PLANI

 

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

 1. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

SATICI : SENTEZ SAĞLIKLI YAŞAM GIDA TARIM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI : ……

 

TARİH : ……

 

0 532 375 60 88
WhatsApp chat